Састанак у вези спровођења Пописа пољопривреде 2012. године


Дана 25. октобра 2012. године у седишту Сремског управног округа, одржан је састанак у вези спровођења Пописа пољопривреде 2012. године. Тема састанка била је: Циљеви и значај Пописа, промоција Пописа, досадашње активности и ток пописа, као и пописивање газдинстава правних лица на територији Округа.

Састанку су присуствовали поред начелника Сремског управног округа Саве Алишића и помоћник директора Републичког завода за статистику Зоран Јанчић, Начелник Одељења статистике у Сремској Митровици Бранко Драгишић, као и представници општина са подручја Сремског управног округа и представници пољопривредних саветодавних и стручних служби са територија Града Сремска Митровица и Општине Рума.

На састанку је истакнуто да ће се наредних дана вршити пресек до сада обављеног Пописа, а да су према сазнањима директора Републичког завода за статистику најбољи резултати постигнути на подручју Војводине тј.Сремског управног округа.