Monthly Archives: јануар 2013


ОДРЖАН КОЛЕГИЈУМ СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

25. јануара 2013 одржан је колегијум Сремског управног округа са начелницима инспекцијских служби. На колегијуму су разматрани извештаји о раду окружних подручних јединица за протеклу 2012 годину као и питања архивирања предмета. Током јануара окончан је и циклус оцењивања државних службеника и утврђени су радни циљеви за 2013 годину.


Усклађивање Нацрта кадровског плана Сремског управног округа

У току је усклађивање Нацрта кадровског плана Сремског управног округа за 2013. годину, с Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, који је утврдила Влада на седници одржаној 25. октобра 2012. године и упутила Народној скупштини на усвајање