Monthly Archives: januar 2013


ODRŽAN KOLEGIJUM SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

25. januara 2013 održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga sa načelnicima inspekcijskih službi. Na kolegijumu su razmatrani izveštaji o radu okružnih područnih jedinica za proteklu 2012 godinu kao i pitanja arhiviranja predmeta. Tokom januara okončan je i ciklus ocenjivanja državnih službenika i utvrđeni su radni ciljevi za 2013 godinu.


Usklađivanje Nacrta kadrovskog plana Sremskog upravnog okruga

U toku je usklađivanje Nacrta kadrovskog plana Sremskog upravnog okruga za 2013. godinu, s Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, koji je utvrdila Vlada na sednici održanoj 25. oktobra 2012. godine i uputila Narodnoj skupštini na usvajanje