Daily Archives: 13. januar 2013.


Usklađivanje Nacrta kadrovskog plana Sremskog upravnog okruga

U toku je usklađivanje Nacrta kadrovskog plana Sremskog upravnog okruga za 2013. godinu, s Predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, koji je utvrdila Vlada na sednici održanoj 25. oktobra 2012. godine i uputila Narodnoj skupštini na usvajanje