Усклађивање Нацрта кадровског плана Сремског управног округа


У току је усклађивање Нацрта кадровског плана Сремског управног округа за 2013. годину, с Предлогом закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, који је утврдила Влада на седници одржаној 25. октобра 2012. године и упутила Народној скупштини на усвајање