Daily Archives: 25. januar 2013.


ODRŽAN KOLEGIJUM SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA

25. januara 2013 održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga sa načelnicima inspekcijskih službi. Na kolegijumu su razmatrani izveštaji o radu okružnih područnih jedinica za proteklu 2012 godinu kao i pitanja arhiviranja predmeta. Tokom januara okončan je i ciklus ocenjivanja državnih službenika i utvrđeni su radni ciljevi za 2013 godinu.