ODRŽAN KOLEGIJUM SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA


25. januara 2013 održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga sa načelnicima inspekcijskih službi. Na kolegijumu su razmatrani izveštaji o radu okružnih područnih jedinica za proteklu 2012 godinu kao i pitanja arhiviranja predmeta.

Tokom januara okončan je i ciklus ocenjivanja državnih službenika i utvrđeni su radni ciljevi za 2013 godinu.