KOLEGIJUM SREMSKOG UPRAVNOG OKRUGA


26. februara 2013 godine održan je kolegijum Sremskog upravnog okruga.

Načelnici inspekcijskih službi upoznali su Stručnu službu Sremskog upravnog okruga sa radom inspekcija tokom februara meseca. Veterinarska inspekcija preduzima sve mere vezane za pojavu aflatoksina u mleku. U toku je uzorkovanje stočne hrane, a preporuka je da se koristi zeolit. Sve pijačne uprave obavezane su rešenjima veterinarskih inspekcija da se na pijacama ne sme vršiti prodaja mleka. Inspekcije rade saglasno sa Planom rada za 2013 godinu, obavljaju redovne kontrole i kontrole po prijavama građana.