КОЛЕГИЈУМ СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


26. фебруара 2013 године одржан је колегијум Сремског управног округа.

Начелници инспекцијских служби упознали су Стручну службу Сремског управног округа са радом инспекција током фебруара месеца. Ветеринарска инспекција предузима све мере везане за појаву афлатоксина у млеку. У току је узорковање сточне хране, а препорука је да се користи зеолит. Све пијачне управе обавезане су решењима ветеринарских инспекција да се на пијацама не сме вршити продаја млека. Инспекције раде сагласно са Планом рада за 2013 годину, обављају редовне контроле и контроле по пријавама грађана.