Sastanak u Viminacijumu


Na Viminacijumu je 24.10.2013. godine održan sastanak na kome je formirana radna grupa u Srbiji, koja će raditi na stvaranju uslova za upis lokaliteta sa rimskog Limesa u Srbiji na listu svetske baštine UNESCO-a.

Arheološki institut sa još 8 učesnika iz sedam zemalja od 2012. godine, započeo je rad na projektu „Danubel Limes Brand“ podržanom od strane Evropske komisije (Program jugoistočne Evrope), u cilju da se prošire postojeća „granice zaštićene Svetske baštine“ na zemlje u srednjem i donjem podunavlju.

 

viminacijum

 

Da bi Sremski deo Rimskog Limesa postao deo multinacionalne Limes svetske baštine, načelnik Okruga će predočiti potencijalno zainteresovanim stranama u Sremu ovu mogućnost i prednosti koje ona nosi sa sobom, da bi se blagovremeno i kompetentno uključili u dalje aktivnosti.