Kolegijum sa inspekcijskim službama


Sa načelnicima i šefovima inspekcijskih službi Sremskog upravnog okruga, 28.10. 2013. godine, održan je kolegijum na kome su podneti izveštaji o trenutnim i planiranim aktivnostima rada. Usaglašen je princip koordinacije u radu, obezbeđenja uslova za rad, informisanost i odgovornost.