Intervju sa načelnikom Sremskog upravnog okruga


U Emisiji „Oči u oči“ na televiziji „M“, obavljen je intervju sa načelnikom Sremskog upravnog okruga Ilijom Milinović.

milinovic

 

U delu tog intervuja ističe se: „Ovo je vreme velikih izazova. Sve što nas okružuje je slika o nama. Zagledani u nju videćemo da se mnogo toga mora menjati. Vlast mora da deli sudbinu svog naroda, a nju, svoj grad ili opštinu građani moraju da osećaju kao svoju sredinu u kojoj će sa što većim zadovoljstvom realizovati svoje potrebe. Zato se mora povratiti poverenje, izrađivati veći sistem vrednosti koji se mora poštovati. U značajnom delu svojih obaveza, zalagaću se za stvaranje uslova za jačanje državnih institucija, posebno inspekcijskih službi, za njihovu kontrolu, kao i saradnju sa jedinicama lokalne samouprave“.