Daily Archives: 15. novembar 2013.


Sednica Saveta Sremskog upravnog okruga

Načelnik Sremskog upravnog okruga za 15. novembar 2013. godine, zakazao je konstitutivnu sednicu Saveta Sremskog upravnog okruga. Zbog nepostojanja kvoruma i izostanka gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica, predsednika Opštine Inđija, predsednika Opštine Pećinci i predsednika Opštine Stara Pazova, sednica nije održana, već su samo prisutni predsednici opština Ruma, Šid i Irig, kao i zamenici odsutnih predsednika […]