Daily Archives: 15. новембар 2013.


Седница Савета Сремског управног округа

Начелник Сремског управног округа за 15. новембар 2013. године, заказао је конститутивну седницу Савета Сремског управног округа. Због непостојања кворума и изостанка градоначелника Града Сремска Митровица, председника Општине Инђија, председника Општине Пећинци и председника Општине Стара Пазова, седница није одржана, већ су само присутни председници општина Рума, Шид и Ириг, као и заменици одсутних председника […]