Седница Савета Сремског управног округа


Начелник Сремског управног округа за 15. новембар 2013. године, заказао је конститутивну седницу Савета Сремског управног округа. Због непостојања кворума и изостанка градоначелника Града Сремска Митровица, председника Општине Инђија, председника Општине Пећинци и председника Општине Стара Пазова, седница није одржана, већ су само присутни председници општина Рума, Шид и Ириг, као и заменици одсутних председника и градоначелника, информативно упознати са предложеним дневним редом и презентацијом Милана Божића, председника Сремске привредне коморе; Милана Мирића, директора Региооналне развојне агенције за Срем; Ђуре Мандића заменика начелника ПУ Сремска Митровица; Стевана Пејића, начелника Окружног штаба за ванредне ситуације; Јована Кон, помоћник директора Института „Михајло Пупин“ из Београда. Наредна седница Савета Сремског управног округа, одржаће се 04. децембра 2013. године.