Sednica Saveta Sremskog upravnog okruga


Načelnik Sremskog upravnog okruga za 15. novembar 2013. godine, zakazao je konstitutivnu sednicu Saveta Sremskog upravnog okruga. Zbog nepostojanja kvoruma i izostanka gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica, predsednika Opštine Inđija, predsednika Opštine Pećinci i predsednika Opštine Stara Pazova, sednica nije održana, već su samo prisutni predsednici opština Ruma, Šid i Irig, kao i zamenici odsutnih predsednika i gradonačelnika, informativno upoznati sa predloženim dnevnim redom i prezentacijom Milana Božića, predsednika Sremske privredne komore; Milana Mirića, direktora Regioonalne razvojne agencije za Srem; Đure Mandića zamenika načelnika PU Sremska Mitrovica; Stevana Pejića, načelnika Okružnog štaba za vanredne situacije; Jovana Kon, pomoćnik direktora Instituta „Mihajlo Pupin“ iz Beograda. Naredna sednica Saveta Sremskog upravnog okruga, održaće se 04. decembra 2013. godine.