Daily Archives: 1. децембар 2013.


Седница Окружног штаба за ванредне ситуације

На Првој седници Окружног штаба за ванредне ситуације Сремског управног округа, донето је више закључака: Образовани су Стручно-оперативни тимови за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања. Локалне самоуправе имају обавезу интезивирања активности на процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа. Прихваћене су информације о стању и спремности за наилазећи зимски период, као и о […]