Седница Окружног штаба за ванредне ситуације


На Првој седници Окружног штаба за ванредне ситуације Сремског управног округа, донето је више закључака:

Образовани су Стручно-оперативни тимови за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања. Локалне самоуправе имају обавезу интезивирања активности на процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа. Прихваћене су информације о стању и спремности за наилазећи зимски период, као и о активностима у погледу планирања заштите и спасавања од снежних наноса на коридору 10 кроз Срем. Дат је предлог да локалне самоуправе у округу одрже седнице Штабова за ванредне ситуације и размотре тренутно стање уз прецизне оперативне задатке припрема за зимски период. Усвојена је информација о актуелним задацима на изградњи и одржавању система за узбуњивање становништва, с тим да локалне самоуправе инсталирају и одржавају исправним изворе звучног сигнала и периферне опреме. Такође, неопходно је да ангажују одговарајуће стручне организације и сачине нове „Акустичке студије чујности“, којима би се сагледала покривеност територије акустичним сигналом.