16 дана активностима против насиља над женама


У оквиру кампање „16 дана активностима против насиља над женама“ у Сремској Митровици је одржана конференција од стране женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине.

Својим присуством на конференцији, начелник Сремског управног округа Илија Милиновић, дао је подршку овом виду активности, залажући се да сви друштвени чиниоци морају бити много ефикаснији, како мере и казне не би биле обезвређене. На то нас обавезује и закон и Европска унија, али и морал. Тај модел понашања се гради прво у породици, а потом у друштвеној средини. Ова кривична дела морају се поред примене закона спречавати и васпитањем.