Знањем до инвестиција


Семинар „Знањем до инвестиција“ под називом „Могућност сарадње локалних самоуправа и страних привредних комора на привлачењу страних директних инвестиција“ у организацији Фонда за подршку инвестција у Војводини, општине Ириг, уз подршку Специјалне болнице „Термал“, одржан је у Врднику 06.12.2013. године. Начелник Сремског управног округа Илија Милиновић истиче позитивне утиске које су представници страних привредних комора, института и економских одељења амбасада оставили представљајући текуће и будуће пројекте везано за локалне самоуправе.