Интервју „М“ новине


Дана 12.12.2013. године интересовање за рад начелнику Сремског управног округа Илији Милиновић показали су представници листа „М“ новине, сачинивши интервју са њим.