Колегијум Сремског управног округа


На колегијуму Сремског управног округа одржаног 23.12. 2013. године, разматране су текуће активности окружних подручних јединица на подручју Сремског управног округа. Посебно су од значаја извршене контроле електричне опреме, резаног дувана, зимских гума и по захтевима странака. Ради се на сузбијању крађа шума са посебним освртом приобала и ада.

Појачане су контроле ветеринарске инспекције у рибарницама и месницама, а од стране санитарне инспекције појачана је контрола у угоститељским објектима, приватним и производним кухињама. Инспекција рада је донела више решења и захтева за покретање прекршајног поступка. У области безбедности и здравља на раду уочено је да се најчешћи недостаци односе на необученост радника за безбедан и здрав рад као и непоседовање прописане документације. Сви начелници и шефови подручних јединица су у обавези да благовремено доставе своје извештаје о раду, како би их Стручна служба Сремског управног округа свела на заједнички извештај.