Kolegijum Sremskog upravnog okruga


Na kolegijumu Sremskog upravnog okruga održanog 23.12. 2013. godine, razmatrane su tekuće aktivnosti okružnih područnih jedinica na području Sremskog upravnog okruga. Posebno su od značaja izvršene kontrole električne opreme, rezanog duvana, zimskih guma i po zahtevima stranaka. Radi se na suzbijanju krađa šuma sa posebnim osvrtom priobala i ada.

Pojačane su kontrole veterinarske inspekcije u ribarnicama i mesnicama, a od strane sanitarne inspekcije pojačana je kontrola u ugostiteljskim objektima, privatnim i proizvodnim kuhinjama. Inspekcija rada je donela više rešenja i zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uočeno je da se najčešći nedostaci odnose na neobučenost radnika za bezbedan i zdrav rad kao i neposedovanje propisane dokumentacije. Svi načelnici i šefovi područnih jedinica su u obavezi da blagovremeno dostave svoje izveštaje o radu, kako bi ih Stručna služba Sremskog upravnog okruga svela na zajednički izveštaj.