Konstituisan je Savet Sremskog upravnog okruga


26. decembra 2013. godine, konstituisan je Savet Sremskog upravnog okruga. Uspostavljanje što bolje saradnje između lokalnih samouprava, koordinacija rada sa inspekcijskim službama i Vlade Republike Srbije, treba da budu osnov za uspostavljanje regionalne stabilnosti i daljeg razvoja Srema. Članovi Saveta su se usaglasili da sagledaju mogućnosti obezbeđenja humanitarne pomoći, koja bi se uputila srpskom življu na Kosovu i Metohiji. Načelnik Sremskog upravnog okruga je podsetio da su članovi Saveta okruga, kao komandanti gradskog i opštinskih štabova za vanredne situacije u obavezi da sprovedu zaključke Okružnog štaba za vanredne situacije. S obzirom na strateški značaj aktivnih projekata Regionalne razvojne agencije „Srem“, sve međusobne aktivnosti oko privlačenja investicija trebalo bi podržati kroz realizaciju postojećih i osmišljavanjem novih.

Povodom održavanja domaćeg i međunarodnog festivala dokumentarnog filma turizma i ekologije „Srem film fest“, data je preporuka da sremske opštine podrže ovaj projekat. Takođe, zatraženo je da se gradonačelnik Sremske Mitrovice i predsednici opština Srema u što kraćem roku izjasne da li će prihvatiti ponudu Odbojkaškog saveza Srbije za održavanje turnira u njihovim sredinama u okviru Vip Beach Volley lige u 2014. godini.