Daily Archives: 23. јануар 2014.


Јавна расправа

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, организовао је 23. 01. 2014. године јавну расправу о Нацрту програма развоја АП Војводине 2014-2020 године са акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине, са посебним освртом на Сремски управни округ.     Начелник округа Илија Милиновић је, подржавајући развој људских ресурса, инфраструктуре, привредни раст […]

javnarasprava