Daily Archives: 23. januar 2014.


Javna rasprava

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, organizovao je 23. 01. 2014. godine javnu raspravu o Nacrtu programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 godine sa akcionim planom za sprovođenje prioriteta programa razvoja AP Vojvodine, sa posebnim osvrtom na Sremski upravni okrug.     Načelnik okruga Ilija Milinović je, podržavajući razvoj ljudskih resursa, infrastrukture, privredni rast […]

javnarasprava