Јавна расправа


Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, организовао је 23. 01. 2014. године јавну расправу о Нацрту програма развоја АП Војводине 2014-2020 године са акционим планом за спровођење приоритета програма развоја АП Војводине, са посебним освртом на Сремски управни округ.

 

javnarasprava

 

Начелник округа Илија Милиновић је, подржавајући развој људских ресурса, инфраструктуре, привредни раст и институционалне инфраструктуре, као приоритете развоја, због значаја теме, изразио жаљење што нису у значајнијем броју присутни представници локалних самоуправа на које се најнепосредније односе мере у даљем развоју Срема и АП Војводине.