Daily Archives: 28. januar 2014.


Obezbeđenje prostornih uslova za rad inspekcijskih službi

Sa Osnovnim javnim tužiocem u Sremskoj Mitrovici, tokom sastanka sa načelnikom Okruga i šefom Odseka Sremskog upravnog okruga 28.01.2014. godine, usaglašen je stav da se prostor koji koriste republički i pokrajinski inspektori zadrži na korišćenju uz obavezu plaćanja materijalnih troškova nadležnih ministarstava i sekretarijata.


Susret sa predstavnicima Vojske Srbije

U Sremskom upravnom okrugu je 28.01.2014. godine boravila delegacija Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad na čelu sa pukovnikom Borom Tomićem. Tom prilikom je potvrđen visok nivo međusobne saradnje, kao i projekcija daljih aktivnosti od zajedničkog interesa.