Обезбеђење просторних услова за рад инспекцијских служби


Са Основним јавним тужиоцем у Сремској Митровици, током састанка са начелником Округа и шефом Одсека Сремског управног округа 28.01.2014. године, усаглашен је став да се простор који користе републички и покрајински инспектори задржи на коришћењу уз обавезу плаћања материјалних трошкова надлежних министарстава и секретаријата.