Obezbeđenje prostornih uslova za rad inspekcijskih službi


Sa Osnovnim javnim tužiocem u Sremskoj Mitrovici, tokom sastanka sa načelnikom Okruga i šefom Odseka Sremskog upravnog okruga 28.01.2014. godine, usaglašen je stav da se prostor koji koriste republički i pokrajinski inspektori zadrži na korišćenju uz obavezu plaćanja materijalnih troškova nadležnih ministarstava i sekretarijata.