Susret sa predstavnicima Vojske Srbije


U Sremskom upravnom okrugu je 28.01.2014. godine boravila delegacija Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad na čelu sa pukovnikom Borom Tomićem. Tom prilikom je potvrđen visok nivo međusobne saradnje, kao i projekcija daljih aktivnosti od zajedničkog interesa.