Daily Archives: 29. јануар 2014.


Колегијум

Колегијум начелника Сремског управног округа са начелницима и шефовима републичких и покрајинских инспекција, одржан је 29.01. 2014. године. На састанку су поднети извештаји са анализом рада у 2013. години. У циљу интензивирања сарадње, дата је пуна подршка у обављању инспекцијских активности у оквиру њихових надлежности. О најзначајнијим новинама у новом Закону о прекршају, представници инспекцијски […]

sremski