Колегијум


Колегијум начелника Сремског управног округа са начелницима и шефовима републичких и покрајинских инспекција, одржан је 29.01. 2014. године. На састанку су поднети извештаји са анализом рада у 2013. години. У циљу интензивирања сарадње, дата је пуна подршка у обављању инспекцијских активности у оквиру њихових надлежности.

О најзначајнијим новинама у новом Закону о прекршају, представници инспекцијски служби ће бити упознати на округлом столу, који је тим поводом организован 05.02.2014. године у Новом Саду.

 

sremski