Kolegijum


Kolegijum načelnika Sremskog upravnog okruga sa načelnicima i šefovima republičkih i pokrajinskih inspekcija, održan je 29.01. 2014. godine. Na sastanku su podneti izveštaji sa analizom rada u 2013. godini. U cilju intenziviranja saradnje, data je puna podrška u obavljanju inspekcijskih aktivnosti u okviru njihovih nadležnosti.

O najznačajnijim novinama u novom Zakonu o prekršaju, predstavnici inspekcijski službi će biti upoznati na okruglom stolu, koji je tim povodom organizovan 05.02.2014. godine u Novom Sadu.

 

sremski