Monthly Archives: januar 2014


Kolegijum

Kolegijum načelnika Sremskog upravnog okruga sa načelnicima i šefovima republičkih i pokrajinskih inspekcija, održan je 29.01. 2014. godine. Na sastanku su podneti izveštaji sa analizom rada u 2013. godini. U cilju intenziviranja saradnje, data je puna podrška u obavljanju inspekcijskih aktivnosti u okviru njihovih nadležnosti. O najznačajnijim novinama u novom Zakonu o prekršaju, predstavnici inspekcijski […]

sremski

Obezbeđenje prostornih uslova za rad inspekcijskih službi

Sa Osnovnim javnim tužiocem u Sremskoj Mitrovici, tokom sastanka sa načelnikom Okruga i šefom Odseka Sremskog upravnog okruga 28.01.2014. godine, usaglašen je stav da se prostor koji koriste republički i pokrajinski inspektori zadrži na korišćenju uz obavezu plaćanja materijalnih troškova nadležnih ministarstava i sekretarijata.


Susret sa predstavnicima Vojske Srbije

U Sremskom upravnom okrugu je 28.01.2014. godine boravila delegacija Regionalnog centra Ministarstva odbrane Novi Sad na čelu sa pukovnikom Borom Tomićem. Tom prilikom je potvrđen visok nivo međusobne saradnje, kao i projekcija daljih aktivnosti od zajedničkog interesa.


savindan

Proslava Svetog Save

Povodom obeležavanja Savindana, načelnik Okruga Ilija Milinović, prisustvovao je 26.01.2014. godine svečanoj akademiji u Kulturnom centru u Rumi i 27.01. 2014. godine u muzeju u Sremskoj Mitrovici. Taj radostan dan, sa ljubavlju, u slavu i čast Svetog Save, prosvetitelja, učitelja, državnika, obeležen je proslavom školskih slava i programima Pravoslavne crkve. Čuvajući svoj identitet, čuvaćemo misao […]


Javna rasprava

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, organizovao je 23. 01. 2014. godine javnu raspravu o Nacrtu programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020 godine sa akcionim planom za sprovođenje prioriteta programa razvoja AP Vojvodine, sa posebnim osvrtom na Sremski upravni okrug.     Načelnik okruga Ilija Milinović je, podržavajući razvoj ljudskih resursa, infrastrukture, privredni rast […]

javnarasprava

zastava

Pomoć vaspitno – obrazovnim institucijama na KiM

16.01.2014. godine održan je sastanak predstavnika Kancelarije za KiM na čelu sa ministrom Aleksandrom Vulinom, ministrom Ministarstva pravde i državne uprave Nikolom Selekovićem i načelnika Upravnih okruga u RS u cilju obezbeđenja pomoći vaspitno – obrazovnim institucijama na KiM.     Na sednici Saveta Sremskog upravnog okruga od 21.01.2014. godine, načelnik okruga i čelnici lokalnih […]


Proglašenje najuspešnih sportista Srema

Povodom tradicionalnog priznanja najuspešnijim sportistima Srema u 2013. godini od strane Sremskih novina, čestitajući nagrađenim, načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović se istovremeno zahvalio na njihovom doprinosu kao najboljem primeru u zalaganju za bolji i zdraviji život. Ono po čemu se od drugih razlikuju, jesu za nijansu bolje ostvareni rezultati koji su se kao dodatan […]

sportisti