Саветовање о спорту


У организацији начелника Сремског управног округа 20.02.2014. године одржано је саветовање са темама: -Потребе и интереси грађана у области спорта у јединицама локалне самоуправе Срема;
-Надлежности локалне самоуправе и законитост рада територијалних спортских савеза;
-Организованост и функционисање мулти спортова Срема.
Саветовању су присуствовали: Александар Шоштар – председник Спортског савеза Србије, Владимир Батез – генерални секретар Спортског савеза Србије, Милорад Перишић – председник Савеза спорта за све АПВ, Младен Стојшин – генерални секретар Спортског савеза АПВ, Михајло Милетић – помоћник директора Покрајинског завода за спорт и медицину, Лазар Пилиповић – Председник актива секретара територијалних спортских савеза АПВ, Дане Корица – прослављени спортиста, челници градских и општинских управа и савеза у области спорта, удружења професора физичке културе и представници спортских клубова са територије Срема.
– Познавањем Закона о спорту и правилном применом, омогућиће се доследна примена функционисања система у спорту, истакао је председник СС Србије Александар Шоштар.
Илија Милиновић, начелник Сремског управног округа је указао да овакви сусрети омогућавају бољу инфомисаност у области спорта. Организација и функционисање спорта у Срему постиже се и узајамном сарадњом, разменом искуства и ефикасношћу спортских савеза на овим просторима. Посебно је битан даљи развој школског спорта.
Слободан Радонић, угледни спортски радник из Спортског савеза Србије, веома практично је говорио о могућим примерима са којима се спортисти, спортски радници и представници локалних самоуправа срећу у свом раду.

 

savetovanjesport