Колегијум


Дана 28.фебруара 2014. године, одржан је колегијум Сремског управног округа, коме су присуствовали начелници и шефови окружних подручних јединица за Сремски округ. На колегијуму су разматрани извештаји о раду инспекцијских служби и утврђен план рада за март месец. Током фебруара месеца у посети Ветеринарској инспекцији су комисије из Русије и Кине, а у вези извоза у ове земље и ЕУ. Пољопривредна инспекција радила је контролу алкохолних и без алкохолних пића, а шумарска и ловна инспекција врши контролишу заштите од губара и глодара. Регионална депонија исходовала је дозволу за пробни рад на период од годину дана. Због предстојећих избора од стране управног инспектора раде се редовни и контролни прегледи јединственог бирачког списка. Остале инспекцијске службе раде сагласно са утврђеним планом рада.