II SEDNICA OKRUŽNOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE


Dana 04.marta 2014. godine održana je Druga sednica Okružnog štaba za vanredne situacije Sremskog upravnog okruga. Tom prilikom razmatran je i usvojen Izveštaj o radu Štaba za VS Sremskog upravnog okruga za 2013. godinu i Plan rada Štaba za VS za 2014. godinu. Usvajanjem informacije o trenutnom stanju ugroženosti od spoljnih i unutrašnjih voda na teritoriji Sremskog upravnog okruga, data je preporuka lokalnim samoupravama Okruga da pristupe čišćenju kanalske mreže u cilju efikasnijeg prikupljanja i odvođenja voda drugog reda, naročito vezano za poljoprivredno zemljište. Takođe, su u obavezi da spreče zatrpavanje i zaprečavanje kanalske mreže u saradnji sa nadležnom vodoprivrednom inspekcijom, komunalnim službama i lokalnom komunalnom policijom. Nadležna vodoprivredna preduzeća za odbranu od spoljašnih voda u skladu sa ranijim predlozima za sanaciju slabih mesta na linijskim objektima, treba da nastave aktivnosti za revitalizaciju i otklanjanje slabih tačaka. Na osnovu Zaključka kojim se usvaja Informacija o trenutnoj fazi u procesu izrade Procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća na nivou Sremskog upravnog okruga, preporučeno je okružnim područnim jedinicama organa državne uprave na teritoriji Okruga, lokalnim samoupravama Srema, javnim i drugim preduzećima, organima i organizacijama da ubrzaju aktivnosti na izradi vlastitih Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

 

pesackimost