КОЛЕГИЈУМ


На редовном састанку начелника и руководилаца окружних подручних јединица Сремског управног округа одржаног 16. априла 2014. године, између осталог указано је на следеће: На терену је присутна појава значајног броја не регистрованих угоститељских објеката, сплавова, плутајућих објеката, као и пекарских објеката. Упућује се апел о неопходној едукацији пољопривредника о употреби пестицида. Планирају се контроле ГМО соје. Значајан проблем је збрињавање напуштених паса и мачака и одлагање отпада животињског порекла. Због појаве трихинелозе предузимају се законске мере, али се даје и препорука локалним самоуправама да организовано предузимају потребне мере у циљу организованог спречавања ширења ове појаве. Током марта месеца Ветеринарска инспекција са подручја Сремског управног округа имала је у посети Кинеску делегацију, која је врло високом оценом оценила рад ове инспекције. Извесни проблеми су уочени при одржавању разних манифестација, на пијацама или вашарима по општинама, на којима учествују не регистровани произвођачи, те је присутна појава намирница алкохолних и без алкохолних пића и других артикала за које не постоје потребно одобрење. Управна инспекција је започела контролу локалних самоуправа.

 

kolegijum (1)