UKAZIVANjE ZA POSTUPANjE U SLUČAJU VANREDNE SITUACIJE


15.05.2014. godine komandant štaba za vanredne situacije Sremskog okruga Ilija Milinović, obavestio je čelnike lokalnih samouprava u Okrugu da uzimajući u obzir obilne padavine tokom prethodnog dana, a koje su prognozirane i za naredni period, treba da preduzmu odgovarajuće aktivnosti na stalno praćenju stanja, sagledavanje trenutne situacije, utvrđivanju prioriteta u delovanju komunalnih i drugih službi na sprečavanju nastajanja, otklanjanju posledica intezivnih kišnih padavina, sa naročitim naglaskom na zaštiti života i imovine građana i objekata – infrastrukture od javnog interesa.

Ove aktivnosti dužni su sprovoditi kroz angažovanje Štabova za vanredne situacije lokalnih samouprava, odnosno u njihovom sastavu formiranih velikih stručnih timova za odbranu od voda, bujičnih poplava, klizišta i slično.

 

poplave1