УКАЗИВАЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


15.05.2014. године командант штаба за ванредне ситуације Сремског округа Илија Милиновић, обавестио је челнике локалних самоуправа у Округу да узимајући у обзир обилне падавине током претходног дана, а које су прогнозиране и за наредни период, треба да предузму одговарајуће активности на стално праћењу стања, сагледавање тренутне ситуације, утврђивању приоритета у деловању комуналних и других служби на спречавању настајања, отклањању последица интезивних кишних падавина, са нарочитим нагласком на заштити живота и имовине грађана и објеката – инфраструктуре од јавног интереса.

Ове активности дужни су спроводити кроз ангажовање Штабова за ванредне ситуације локалних самоуправа, односно у њиховом саставу формираних великих стручних тимова за одбрану од вода, бујичних поплава, клизишта и слично.

 

poplave1