ПРВА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ


Поводом проглашења ванредне ситуације на територији Републике Србије, спасавања угроженог становништва и отклањање последица од елементарних непогода изазваних кишним падавинама Окружни штаб за ванредне ситуације доноси:

Н А Р Е Ђ Е Њ Е

1. У складу са оперативним сазнањима и потребама, а кроз активности Штабова за ванредне ситуације, односно Стручно – оперативних тимова (СОТ), Х И Т Н О активирати све расположиве снаге и средства ради спровођења мера заштите и спасавања угроженог становништва, животиња, материјалних и културних добара за отклањање последица од елементарне непогоде изазване кишним падавинама на територији своје надлежности.

2. Активира се О Д М А Х Стручно – оперативни тим Штаба за ванредне ситуације Сремског управног округа за заштиту од леда, поплава, несрећа на води, под водом и клизишта, на челу са руководиоцем тима ЉУБОМ ЈАКШИЋ (телефон број: 064/823-72-00), са задатком сталног контакта са члановима СОТ-а, а посебно са руководиоцима водопривредних предузећа, као члановима СОТ-а.

3. Градски и општински штабови за ванредне ситуације ОБАВЕЗНИ СУ да буду у непрекидном заседању, да једном дневно (по потреби и чешће), одржавају седнице штабова и да организују НЕПРЕКИДНО 24 ЧАСА дежурство у штабовима.

4. Градски и општински штабови О Б А В Е З Н И СУ да о свим активностима и стању на територији своје надлежности доставе извештај Окружном штабу сваког дана до 15,30h, а најкасније до 16h. на e-mail: sremskiokrug@gmail.com и Оперативном центру Сремској Митровици (Служба 1985), на интернет адресу:czosm@mup.gov.rs.

5. Градски и општински штабови О Б А В Е З Н И С У да О Д М А Х доставе Окружном штабу и Оперативном центру у Сремској Митровици бројеве фиксних телефона, поред којег ће дежурати члан Штаба и лице за административно – техничке послове, ради обраде података са подручја локалне самоуправе, како би се тражени извештаји сачинили квалитетно и благовремено и као такви доставили Окружном штабу и МУП-у.

Окружни штаб за ванредне ситуације П Р Е П О Р У Ч У Ј Е градоначелнику и председницима општина Сремског округа због изражене потребе за квалитетним, правовременим прикупљањем информација са терена, као и адекватним извештавањем грађана, органа и организација, чији оснивач је локална самоуправа, да сагледају кадровске и техничке могућности и формирају Ситуационе центре за своју локалну самоуправу, а у складу са чланом 108. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12).

 

poplave2