KOLEGIJUM OD 21. MAJA 2014. GODINE


Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Dušanka Nuleši – šef Odseka Sremskog upravnog okruga, Jadranka Grbić – Pokrajinski šumarski i lovni inspektor, Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije, Goran Jovelić – Republički upravni inspektor, Danka Božić – Republički inspektor za kontrolu alkohola, alkoholnih i bez alkoholnih pića, Vladan Tanasić – načelnik Republičke inspekcije za rad, Biljana Smiljanić – Republički fitosanitarni inspektor.

Načelnik Okruga Ilija Milinović: u cilju usaglašavanja aktivnosti inspekcijskih službi, dogovora oko načina rada u toku vanredne situacije, sastanci kolegijuma održavaće se češće, a svi inspektori moraju biti 24 časa mobilni i angažovani. Sve mere koje se preduzimaju su hitne i neodložne i nemože se dozvoliti gubljenje vremena. Za dva dana očekuje se drugi veći talas na Savi sa područja Hrvatske. Jamena je potpuno poplavljena, a trenutno se brani Morović, Višnjićevo, Sremska Rača i Bosut. Nakon prvog talasa ukazali su se veliki problemi u čijem rešavanju je vrlo značajna uloga i svih inspekcijskih službi. Podaci se traže svakodnevno, gotovo svakog sata o kvalitetu vode za piće, o zdravlju stanovništva, a sanaciji terena na mestima na kojima je to moguće, o snabdevenosti itd. Sve to ima oznaku hitno i zahteva dostavljanje podataka.

Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije: sanitarna inspekcija od samog početka, pa čak i neposredno i pre vanrednog stanja, a na osnovu hidromeoroloških izveštaja uključena je u vanrednu situaciju. Prve mere preduzete su još u četvrtak kada su doneta rešenja i upućena svim mesnim zajednicama i Direkciji za izgradnju grada, da se ispitaju sve česme i javni bunari. Kod obrazovanja prihvatnih centara koji za sada registrovanih 50, sve je pod kontrolom i svi prihvatni centri pod nadzorom, kao i distribucija hrane. Nadzor nad prihvatnim centrima vrši ekipa u sastavu 1. lekar epidemiolog, 1. lekar specijalista higijene i 1. sanitarni inspektor. U opštini Pećinci i 7. okolnih sela voda nije za piće. Obustava vode nije izazvana isključivo poplavama, već je i posledica nemara iskazanog u ranijem periodu oko održavanja vodovoda, staranja o njemu, ispiranja itd. Ekipe su svakodnevno na terenu. Štabovima predstoji jedan ogroman posao, a to je priprema i vraćanje objekata u kojima se nalaze prihvatilišta u prvobitno stanje.

Goran Jovelić – Republički upravni inspektor: Jamena, koja je potpuno poplavljena nije matično područje, ali su matične knjige ugrožene u Moroviću i Višnjićevu, te je načelniku Opšte uprave u Šidu Papuga Romku data usmena preporuka za izmeštanje matičnih knjiga iz Morovića i Višnjićeva.

Jadranka Grbić – Pokrajinski šumarski i lovni inspektor: šume su pod vodom, divljač je proteklih dana migrirala, i ove godine sasvim sigurno neće biti priraštaja. Morović i Karakuša su ugroženi. Od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije, inspekcija je dobila uputstvo o pojačanoj ishrani divljači, kao i o potrebi da se obezbedi čuvanje divljači od lovokradica. Šumari su uglavnom angažovani na nasipima.

Danka Božić – Republički inspektor za kontrolu alkohola, alkoholnih i bez alkoholnih pića: po nalogu ministarstva u 14. objekata u kojima su smešteni sabirni centri izvršena je kontrola doniranih proizvoda biljnog porekla, kojom prilikom je utvrđeno da je bila izvesna količina doniranih proizvoda, poreklom iz domaće radinosti. Svi proizvodi moraju biti u originalnom pakovanju i u roku trajanja, a sve kontrole su rađene isključivo u savetodavnom i preventivnom smislu.

Vladan Tanasić – načelnik Republičke inspekcije za rad: saglasno instrukcijama dobijenim od ministarstva, proteklih dana tj. u toku trajanja vanredne situacije vršen je nadzor kod poslodavaca koji se nalaze u ugroženoj zoni. Delovalo se isključivo i samo savetodavno i preventivno. Obišli smo 15. objekata i od svih najugroženije je „Brodogradilište“ u Zasavici tj. na samoj obali Save. U „Sirmijum stilu“ ispod „hladnog stola“ pojavile su se podzemne vode. Ono što je evidentno jeste izražena solidarnost u oblasti privrede.

Biljana Smiljanić – Republički fitosanitarni inspektor: zajedno sa načelnikom Fitosanitarne inspekcije u toku današnjeg dana obiđen je teren Mačve kompletno, Jarak, Hrtkovci i Klenak. Obilaskom je uočeno da su plastenici na suvom i da su u pitanju najvećim delom tek rasađene biljke. U ovoj oblasti do sada nisu uočeni problemi.

Načelnik Okruga Ilija Milinović, zamolio je sve inspekcijske službe na području Sremskog okruga da svakodnevno u toku trajanja vanredne situacije, najkasnije do 15 časova putem mejla izveste Okrug o dnevnom stanju u oblasti svoje nadležnosti radi objedinjavanja podataka i prosleđivanja kriznim štabovima. Napomena: Načelnik Tržišne inspekcije nije prisustvovao kolegijumu zbog postupanja po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, a Pokrajinski vodni inspektor zbog učešće u radu Pokrajinskog štaba za vanredne situacije.

 

poplavesast