КОЛЕГИЈУМ ОД 21. МАЈА 2014. ГОДИНЕ


Колегијуму су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Душанка Нулеши – шеф Одсека Сремског управног округа, Јадранка Грбић – Покрајински шумарски и ловни инспектор, Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције, Горан Јовелић – Републички управни инспектор, Данка Божић – Републички инспектор за контролу алкохола, алкохолних и без алкохолних пића, Владан Танасић – начелник Републичке инспекције за рад, Биљана Смиљанић – Републички фитосанитарни инспектор.

Начелник Округа Илија Милиновић: у циљу усаглашавања активности инспекцијских служби, договора око начина рада у току ванредне ситуације, састанци колегијума одржаваће се чешће, а сви инспектори морају бити 24 часа мобилни и ангажовани. Све мере које се предузимају су хитне и неодложне и неможе се дозволити губљење времена. За два дана очекује се други већи талас на Сави са подручја Хрватске. Јамена је потпуно поплављена, а тренутно се брани Моровић, Вишњићево, Сремска Рача и Босут. Након првог таласа указали су се велики проблеми у чијем решавању је врло значајна улога и свих инспекцијских служби. Подаци се траже свакодневно, готово сваког сата о квалитету воде за пиће, о здрављу становништва, а санацији терена на местима на којима је то могуће, о снабдевености итд. Све то има ознаку хитно и захтева достављање података.

Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције: санитарна инспекција од самог почетка, па чак и непосредно и пре ванредног стања, а на основу хидромеоролошких извештаја укључена је у ванредну ситуацију. Прве мере предузете су још у четвртак када су донета решења и упућена свим месним заједницама и Дирекцији за изградњу града, да се испитају све чесме и јавни бунари. Код образовања прихватних центара који за сада регистрованих 50, све је под контролом и сви прихватни центри под надзором, као и дистрибуција хране. Надзор над прихватним центрима врши екипа у саставу 1. лекар епидемиолог, 1. лекар специјалиста хигијене и 1. санитарни инспектор. У општини Пећинци и 7. околних села вода није за пиће. Обустава воде није изазвана искључиво поплавама, већ је и последица немара исказаног у ранијем периоду око одржавања водовода, старања о њему, испирања итд. Екипе су свакодневно на терену. Штабовима предстоји један огроман посао, а то је припрема и враћање објеката у којима се налазе прихватилишта у првобитно стање.

Горан Јовелић – Републички управни инспектор: Јамена, која је потпуно поплављена није матично подручје, али су матичне књиге угрожене у Моровићу и Вишњићеву, те је начелнику Опште управе у Шиду Папуга Ромку дата усмена препорука за измештање матичних књига из Моровића и Вишњићева.

Јадранка Грбић – Покрајински шумарски и ловни инспектор: шуме су под водом, дивљач је протеклих дана мигрирала, и ове године сасвим сигурно неће бити прираштаја. Моровић и Каракуша су угрожени. Од стране надлежног министарства Републике Србије, инспекција је добила упутство о појачаној исхрани дивљачи, као и о потреби да се обезбеди чување дивљачи од ловокрадица. Шумари су углавном ангажовани на насипима.

Данка Божић – Републички инспектор за контролу алкохола, алкохолних и без алкохолних пића: по налогу министарства у 14. објеката у којима су смештени сабирни центри извршена је контрола донираних производа биљног порекла, којом приликом је утврђено да је била извесна количина донираних производа, пореклом из домаће радиности. Сви производи морају бити у оригиналном паковању и у року трајања, а све контроле су рађене искључиво у саветодавном и превентивном смислу.

Владан Танасић – начелник Републичке инспекције за рад: сагласно инструкцијама добијеним од министарства, протеклих дана тј. у току трајања ванредне ситуације вршен је надзор код послодаваца који се налазе у угроженој зони. Деловало се искључиво и само саветодавно и превентивно. Обишли смо 15. објеката и од свих најугроженије је „Бродоградилиште“ у Засавици тј. на самој обали Саве. У „Сирмијум стилу“ испод „хладног стола“ појавиле су се подземне воде. Оно што је евидентно јесте изражена солидарност у области привреде.

Биљана Смиљанић – Републички фитосанитарни инспектор: заједно са начелником Фитосанитарне инспекције у току данашњег дана обиђен је терен Мачве комплетно, Јарак, Хртковци и Кленак. Обиласком је уочено да су пластеници на сувом и да су у питању највећим делом тек расађене биљке. У овој области до сада нису уочени проблеми.

Начелник Округа Илија Милиновић, замолио је све инспекцијске службе на подручју Сремског округа да свакодневно у току трајања ванредне ситуације, најкасније до 15 часова путем мејла известе Округ о дневном стању у области своје надлежности ради обједињавања података и прослеђивања кризним штабовима. Напомена: Начелник Тржишне инспекције није присуствовао колегијуму због поступања по налогу Министарства унутрашњих послова, а Покрајински водни инспектор због учешће у раду Покрајинског штаба за ванредне ситуације.

 

poplavesast