ДРУГА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ и ЧЕТВРТА ВАНРЕДНА СЕДНИЦА САВЕТА СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА


Дана 23.05.2014. године, са почетком у 12,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа (Сремска Митровица, ул.Свеог Димитрија број 8,II спрат). Седници по позиву присуствују следећи чланови штаба:
1. Илија Милиновић – Начелник Сремског управног округа и командант Окружног штаба за ВС,
2. Стеван Пејић – Начелник Одељења за ВС у Сремској Митровици и начелник Окружног штаба за ВС,
3. Предраг Владисављевић – шеф Одсека за УР и ЦЗ – члан Штаба за оперативне послове,
4. Србољуб Стојанац – инспектор за послове ЦЗ општине Стара Пазова и члан Окружног штаба за ВС,
5. Татјана Jованчевић – Секретар Организације црвеног крста „Сремска Митровица“ и члан Окружног штаба,
6. Живослав Ивковић – Командант ватрогасно – спас. батаљона у Сремској Митровици и члан Окружног штаба за ВС,
7. Бранислав Петаковић – Директор ГП „Путеви“ Сремска Митровица – члан штаба за спасавање из рушевина
8. Јован Добрић – Директор ЈП Дирекције за изградњу Града Сремска Митровица и члан Окружног штаба,
9. Ненад Моро Капетан– III мисија Војске Србије – официр Члан штаба за цивилно војну сарадњу,
10. Мирјана Вашут – сам. ст. сарадник Дирекција за изградњу Сремска Митровица.
11. Др. Нада Зец – Петковић – ВД директор Завода за јавно здравље у Сремској Митровици.
12. Др. Мирослав Кендришић – директор Опште болнице Сремска Митровица.
13. Саша Бугаџија – дир. ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица.
14. Зоран Смајић – начелник ПУ Сремска Митровица
Седници по позиву присуствују и чланови Савета СУО и друга позвана лица:
1. Бранислав Недимовић – градоначелник града Сремска Митровица
2. Никола Васић– председник Општине Шид
3. Панић Драган – председник Општине Рума
4. Петар Филиповић – председник Општине Инђија
5. Горан Врањеш – заменик председника Општине Шид
6. Војкић Зоран – заменик ком. штаба за ВС Пећинци
7. Јекнић Радојица – Општина Ириг
8. Младен Курибак – генерал Војске Србије
9. Зоран Панић – потпуковник ЦМО Сремска Митровица
10. Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције
На седницу су позвани, нису присуствовали, а оправдали су изостанак: 1. Снежана Бјекић – заменик руководиоца одбране од поплава у унутрашњим водама на водном подручју Срем, 2. Радослав Јевремовић – Директор ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица. 3. Љуба Јакшић Директор ВП „Регулације“ Сремска Митровица.

Тачка 1. Седницу Окружног штаба за ВС отворио је Илија Милиновић начелник Сремског управног округа и након одржаног минута ћутања за страдале у полавама на територији Рeпублике Србије као комадант Окружног штаба упознао све присутне са тренутним стањем на подручју Сремског округа. У граду Сремска Митровица изузетним напором обезбеђене су обале Саве, осигуран градски кеј и чуван од стране патрола Полицијске управе. Заштитним бедемима обезбеђени су Босут и Рача од вода које долазе из правца Хрватске преко Јамене , Моровића и Вишњићева одлично је организован смештај, организована храна, одећа , лекови, хемија и све друге потребе за људе смештани у прихватним центрима. Јамена је потпуно исељена и поплављена а у Моровићу и Вишњићеву евакуисано је становништво с ти што је око 1000 радно способних мушкараца остало да брани ова места и чува имовину. У Општини Рума изузетно је добро организовано прихватање и смештај евакуисаних лица а извориште воде између Јарка и Хртковаца је потпуно обезбеђено. У Новим Бановцима активирано је клизиште док од саме поплаве није било директне штете али има високих подземних вода и штете на њивама. На територији Општине Стара Пазова евидентиран је одређени број евакуисаних лица из Обреновца, Забрежја, Крупња, Босута , Купинова, Дреновца, Смедеревске Паланке, Јамене и Табановића. На подручју Општине Инђија у току су припреме за одбрану од поплаве Новог Сланкамена. Кафилерија „Енергозелена“ у Инђији прерађује донети животињски отпад како са простора наше земље тако и из Републике Српске. На подручју Општине Пећинци ниво воде опада а насипи у Купинову су добро утврђени. У општини Ириг тренутно је стабилна ситуација а у Врднику је бујица направила прилично штете као и два одрона која су се појавила у Врднику и у Иригу.

Комадант Окружног штаба Илија Милиновић напоменуо је након анализе ситуације у Општинама Сремског округа да су припреме спроведене и урађене на најбољи могући начин али вода и даље показује своју ћуд. Изразио је захвалност свима који су помогли у одбрани нарочито волонтерима који су обезбеђујући кризна места на својим рукама пренели негде око 1,5 милиона џакова.

Бранислава Недимовић градоначленик града Сремска Митровица: очекује се у току данашњег дана укидање одлуке о евакуацији становништва у Сремској Митровици и Лаћарку. Тренутно највећа опасност је од наквашености насипа. Ванредна ситуација остаје и даље на снази у Босуту, Моровићу, Рачи. На подручју Сремске Митровице регистрована су и три клизишта у Лежимиру, Шуљму и код манастира Петковице. Претходних неколико дана у сврху одбране од поплава потрошено је 65.000 литара нафте и нафтних деривата. У току је припрема планова за санирање прихватних центара након напуштања евакуисаних. И даље врши се константно посматрање и праћење ножице насипа. Са задовољоством могу да констатујем да људских жртава није било, нема повређених а животиње су углавном све евакуисане.

Мирослав Јовановић: У Општини Ириг забележене су штете од бујичних поточних вода појављују се клизишта а могући су и одрони. Тренутно се терен чисти од муља у прихватним центрима на подручју ове општине смештена су била лица из Јамене, Сремске Митровице и Обреновца. Током 24 часа имали смо проблем са водом али су нам Општина Рума и Јазак пружиле свесрдну помоћ. Доста пољопривредних култура је оштећено тренутно је стање под контролом.

Никола Васић председник Општине Шид овако каналска мрежа направила је велике проблеме Кукујевцима али је изузетно добро одрађен одбрана, Интервенисало се у Вашици, Илинцима и Моловину где је дошло до појаве клизишта. Заједно са Рачом, Босутом и Моровићем брани се брана у Босуту у сврху ове одбране мобилисани су сви расположиви капацитети. Одлука о комплетној евакуцаији Јамене донета је на време а генерал Младен Курибак притекао је у помоћ по питања организовања одбране места на подручју Општине Шид јер заиста не би могли сав посао обавити сами. Искључена је вода у Моровићу и Вишњићеву а мере везане за искључење воде предложио је и предузео генрал Курибак.

Младен Курибак ситуација у Јамени је таква да је успостављено функционисање електро и телефонског система а отворени су и здравствени пунктови. Ради мера предострожности ступили смо у контакт са Центром за разминирање и у наредном периоду сви мештани Јамене морају бити едуковани како би могли препознати и сачувати се од опасности. И надаље сам на испомоћи председнику Општине Шид Николи Васићу и уопште целом округу. Све што је протеклих дана урађено и предузето на нивоу целог Сремског округа може се оценити врло виском оценом. У наступајућем периоду потребно је обратити пажњу на хуманитарну помоћ. У граду Сремска Митровица потрошено је 65.000 литара нафте и нафтних деривата док је Опшптина Шид за своју одбрану потрошила 5,500 литара нафте и нафтних деривата.

Драган Панић председник Општине Рума по питањау павловачког и борковачког језера Општини Рума веома је значила помоћ Хидросрема из Сремске Митровице. У Кленку воде има по баштама и по њивама а две куће у овом месту претрепеле су штету. На подручју Општине Рума било је више прихватних центара који су веома добро били организовани. Незадовољсатво и то велико морам изразити поводм великог броја дезинформација које су кружиле друштвеним мрежама што је довело да је против једног лица из Руме поднета кривична пријава.

Зоран Војкић Оштина Пећинци – на подручју општине Пећинци урађен је насип на критичном подручју на који је утрошено 200.000 врећа песка. Учвршћен је наспи према плану а девет места на подручју Општине Пећинци има проблем са водом тј. вода је неисправна али је обезбеђено уредно снабдевање пијаћом водом. Стеван Пејић окружни штаб за ВС Сремска Митровица: Територија Срема у целој овој ситуацији прошла је до сада изузетно добро међутим, неопходно је и даље бити на опорезу јер су насипи сви расквашени. Илија Милиновић начелник : Срем је на успешан начин одбрањен али активности морају бити интезивиране на подручјима општине Шид и Пећинци.

Тачка 2. Илија Милиновић комадант Окружног штаба: По престанку ове ситуације сви се морају максимално ангажовати на прикупљању обради, обједињавању свих података који морају бити максимално реални. Најбитније од свега је воду за пиће држати под контролом. Срем је имао среће да је доста тога сачувано и даље заштита људи и добара мора остати на првом месту. Миша Лукић начелник покрајинске санитарне инспекције: Покрајинска санитарна инспекција свакодневно је на терену и до сада је извршено 264 надзора, сва прихватилишта су под надзором и са задовољством могу рећи да није било до сада епидемија једино је повећана вашљивост. Након пражњења прихватних центара чека нас преузимање ДДД мера и молио бих да се везано за ове мере писмени захтеви упућују директорки Завода за јавно здравље у Сремској Митровици.

Илија Милиновић комадант окружног штаба предложио је следећи:

З А К Љ У Ч Ц И

1. У овом тренутку констатујемо да је Срем одбрањен од поплава проузрокованих рекама Сава и Босут с тим да се наставља интезивна активност у Општина Шид, Сремска Митровица за подручје Ср. Рача и Босут, Рума за подручје Јарак – Хртковци и Пећинци за подручје Купинова.

2. Препоручује се Локалним самоуправама Срема да размисле о могућностима позива становништву, организацијама и свим субјектима са подручја локалне самоуправе за издавајње додатних врста помоћи у новцу, храни или другим материјалним средствима за потребе најугроженијих на подручју Срема. РОК: ОДМАХ.

3. Процена штете на нашем угроженом подручју и њено сагледавање и санирање се увелико припрема и обрађује уз достављање потребних података. У овом моменту штабови за ванредне ситуације у Срему имају обавезу да све тражене и прикупљене податке достављају преко Окружног штаба и оперативног центра одељења за ванредне ситуације како би се исти подаци доставили Реубличком центру за обавештавање односно Републичком штабу за ванредне ситације којим руководи сам премијер.

 

poplave3