DRŽAVNI PUTEVI U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA


U Novom Sadu 16.06.2014. godine održan je sastanak načelnika Severnobačkog, Južnobačkog i Sremskog upravnog okruga sa Draganom Kostićem rukovdiocem Odeljenja Novi Sad JP „Putevi Srbije“ i saradnicima o trasi državnih puteva, koji prolaze krot teritoriju lokalnih samouprava na ovim područjima.

Stanje regionalnih puteva je veoma loše, gotovo zabrinjavajuće. Neophodno je da se lokalne samouprave što pre izjasne o predloženoj trasi državnih puteva o čemu se mora obavestiti nadležno ministarastvo. Apostrofiran je problem oko održavanja puteva II reda sa inicijativom da JP „Putevi Srbije“ nastave njihovo održavanje. Usaglašena je preporuka da jedan član Nadzornog odbora JP „Putevi Srbije“ bude iz AP Vojvodine.

 

putevirupe