Daily Archives: 2. jul 2014.


V SEDNICA SAVETA OKRUGA

Z A P I S N I K sa V sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 02. jula 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga Dnevni red 1. Posledice poplavnog talasa na teritoriji Sremskog okruga, 2. Aktivnosti lokalnih samouprava u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, -Stavljanje u […]