Monthly Archives: avgust 2014


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa VI sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 28. avgusta 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga Načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, otvorio je sednicu Saveta i konstatovao da istoj prisustvuju: Dubravka Kovačević-Subotički – predsednica Opštine Pećinci, Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija, Jeknić Radojica – načelnik Opštinske […]


prob

„PROBU U ČAST“

Blage sunčane padine Fruške gore, pred širokom sremskom ravnicom, izabrao je Milorad Milošević iz Velikih Radinaca, kao mesto za podizanje novog vinograda. To je mesto zdravlja i lepote, prostora u potesu „Šuljmanska glava“, blagodet kojoj se morate diviti. U takvim okolnostima, čuvajući tradiciju ovog podnevlja, u slavu fruškogorskog vinogorja, Milorad Milošević pravi sjajnu manifestaciju 19. […]


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa kolegijuma od 07. avgusta 2014. godine sa početkom u 10,00 časova. Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Dušanka Nuleši – šef Odseka Sremskog upravnog okruga, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodoprivredne inspekcije, Biljana Smiljanić – republički fito sanitarni inspektor, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Božidar Ivanić – republički tržišni inspektor, […]

sednica