Daily Archives: 7. avgust 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa kolegijuma od 07. avgusta 2014. godine sa početkom u 10,00 časova. Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Dušanka Nuleši – šef Odseka Sremskog upravnog okruga, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodoprivredne inspekcije, Biljana Smiljanić – republički fito sanitarni inspektor, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Božidar Ivanić – republički tržišni inspektor, […]

sednica