IZVOD IZ ZAPISNIKA


sa kolegijuma od 07. avgusta 2014. godine sa početkom u 10,00 časova.

Kolegijumu su prisustvovali: Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga, Dušanka Nuleši – šef Odseka Sremskog upravnog okruga, Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodoprivredne inspekcije, Biljana Smiljanić – republički fito sanitarni inspektor, Goran Jovelić – republički upravni inspektor, Božidar Ivanić – republički tržišni inspektor,

Marija Novaković – načelnik pokrajinske vodoprivredne inspekcije: tokom jula meseca Vodna inspekcija vršila je kontrolu izbagerovanog šljunka na deponijama i to putem dnevnika bagerovanja i nadzorom na licu mesta. Naknada za pesak i dalje je otvoreno pitanje. Rađena je tokom jula meseca nulta kontrola ribnjaka, odnosno podsticajnih sredstava za ribnjake. Rađena je i kontrola vodnih dokumenata – saglasnosti punionice vode „Jazak“, kao i kontrola bazena. Vodna inspekcija je pokrenula akciju postavljanja uređaja za kontrolu isticanja vode na arteškim česmama. Vrši se kontinuirani obilazak vodnih objekata, propusta i obloga nakon poplava i zaključak je da je šteta velika. U toku je revizija korišćenja vodnog zemljišta na plaži u Sremskoj Mitrovici.

Biljana Smiljanić – republički fito sanitarni inspektor: Fitosanitarna inspekcija je angažovana na izdavanju fitosertifikata za Kosovo i Metohiju. U proteklih mesec dana rađena je kontrola poljoprivrednih apoteka, kao i monitoring pesticida. Kontinuirano se vrše redovni poslovi, uništava se genetski modifikovana soja i radi se kontrola podsticaja.

Goran Jovelić – republički upravni inspektor: Upravna inspekcija uključena je u rad Kancelarije za obnovu od poplava i u okviru ove kancelarije inspekcija je angažanovana na kontroli distribucije goriva, semena, i primena propisa vezanih za poplavu sa akcentom na donošenju rešenja za naknadu štete od poplava.

Božidar Ivanić – republički tržišni inspektor:Tržišna inspekcija tokom jula meseca vrši kontinuiranu kontrolu otkupnih mesta i radi se kontrola hleba od brašna Tip – 500.

 

sednica