Daily Archives: 28. avgust 2014.


IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa VI sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 28. avgusta 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga Načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, otvorio je sednicu Saveta i konstatovao da istoj prisustvuju: Dubravka Kovačević-Subotički – predsednica Opštine Pećinci, Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija, Jeknić Radojica – načelnik Opštinske […]