Daily Archives: 28. август 2014.


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VI седнице Савета Сремског управног округа, одржане 28. августа 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа Начелник Сремског управног округа Илија Милиновић, отворио је седницу Савета и констатовао да истој присуствују: Дубравка Ковачевић-Суботички – председница Општине Пећинци, Петар Филиповић – председник Општине Инђија, Јекнић Радојица – начелник Општинске […]