ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА


са VI седнице Савета Сремског управног округа, одржане 28. августа 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа

Начелник Сремског управног округа Илија Милиновић, отворио је седницу Савета и констатовао да истој присуствују:

Дубравка Ковачевић-Суботички – председница Општине Пећинци,

Петар Филиповић – председник Општине Инђија,

Јекнић Радојица – начелник Општинске управе Општине Ириг,

Томислав Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица,

Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције,

Др Нада Зец – Петковић – в.д. директор ЗЗЈЗ Сремска Митровица,

Петар Виђикант – начелник Школске управе за Јужно – бачки и Сремски округ – Нови Сад,

Јован Вукчевић – представник Школске управе за Сремски и Јужно – бачки округ.

Дневни ред

1. Усвајање Записника са V седнице Савета Управног округа,

2. Информација о стању и проблематици водоснабдевања на територији Сремског округа,

3. Информација Школске управе за Сремски и Јужно – бачки округ о упису ученика у школску 2014/2015 годину, са освртом на могућу проблематику у наредном периоду,

4. Разно.

Тачка 1.

Све присутне поздравио је и седницу Савета Округа отворио начелник Сремског управног округа Илија Милиновић и предложио усвајање Дневног реда и Записника са V седнице Савета Сремског управног округа.

Једногласно су усвојени Дневни ред и Записник са V седнице Савета Сремског управног округа.

Тачка 2.

Уводну реч о стању и проблематици водоснабдевања на територији Сремског округа, дао је начелник Илија Милиновић уз напомену да је на подручју Општине Инђија дошло до забране коришћења воде, а да ће присутне са насталим проблемом детаљније и значајније упознати Милош Лукић начелник Покрајинске санитарне инспекције.

Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције: Протеклих 6 месеци, урађен је пресек стања водоснабдевања и осим у време поплавног таласа већих одступања у погледу водоснабдевања није било. У сложеној епидемиолошкој ситуацији у време поплава није било већих проблема. У Општини Пећинци од поплавног таласа, стање у водоснабдевању се значајно поправило. У Општини Шид у селима Моровић и Вишњићево стање након поплава је такође поправљено.

Општина Инђија има хемијски неисправну воду због увећане количине нитрита. Од стране надлежног санитарног инспектора, у општини Инђија забрањено је водоснабдевање. Тренутно је убрзан поступак стављања у погон фабрике воде у Инђији, чиме ће се превазићи настала ситуација.

Др Нада Зец – Петковић: Завод за јавно здравље прати константно здравствено стање становништва на нивоу целог Сремског округа. Прате се морбидитет и морталитет и са задовољством могу рећи да никаквих одступања нема, обзиром на појаву нитрита у води у Инђији. Веома добра сарадња је са општином Рума, а све боља са Градом Сремска Митровица. Праћење здравља становништва Сремског округа је наш приоритетни задатак.

Петар Филиповић – председник Општине Инђија: сматрам да је исхитрено решење санитарне инспекције, али да је добра страна што ће се убрзати стављање у погон фабрике воде. Нема тензије у Инђији међу становништвом, а одмах је реаговано, те су обезбеђене цистерне које снабдевају грађане водом.

Томислав Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица: желео бих да знам колико пута годишње се контролише вода, бунара и јавних чесми?

Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције: бунари и јавне чесме, односно њихову контролу налаже Дирекција за изградњу града Сремска Митровица, а контролу бунара и јавних чесми у насељеним местима – селима налажу месне заједнице. Пошто су у питању воде великих дубина нема опасности од епидемиолошког загађења. Контроле ових вода врше се 2 пута годишње.

Тачка 3.

Петар Виђикант – начелник Школске управе за Сремски и Јужно – бачки округ: морам изразити све похвале у школству, како на нивоу Сремског, тако и на нивоу Јужно – бачког округа, за упис у средње школе и полгање завршног испита. Завршни испит у оба округа урађен је на врло високом нивоу. Локалне самоуправе морају водити рачуна о потребама своје средине по питању занимања. Активности везане за увођење нових смерова у средњим школама, а у сагласности са потребама локалних самоуправа, морамо почети одмах након почетка нове школске године.

Јован Вукчевић – представник Школске управе: проблем је политика уписа, а не завршни испит, како је то представљено у медијима. И ове године је највећа навала била на медицинску школу, гимназију и економску школу, али је чињеница да је 86% деце уписано у средње школе наведене као прва или друга жеља.

Дубравка Ковачевић-Суботички – председница Општине Пећинци: у Пећинцима је при средњој техничкој школи отворен смер индустријски механичар, због исказане потребе за овим профилом. Занимање индустријски механичар није било понуђено у Информатору, због кашњења и мислим да је потпуно оправдано разговоре и процедуру за увођење нових смерова отпочети одмах по почетку нове школске године, као и да би се о томе могло разговарати на некој од наредних седница Савета Округа.

Томислав Јанковић – заменик градоначелника Града Сремска Митровица: мишљења сам да би до седнице на којој ће се расправљати о овој тематици требало сагледати могућности за увођење смера ватрогасни спасилац при некој од средњих школа

Тачка 4.

Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа: захвалио бих свима на излагању и замолио присутне председнике општина да поштују обележавање одређених датума и догађаја и дају подршку својим одласком у средину које их обележавају.

Такође, због препоруке Сектора за ванредне ситуације, молио бих да се у колико је могуће од стране свих општина Сремског округа обезбеде средства за куповину додатних противградних ракета.