IZVOD IZ ZAPISNIKA


sa VI sednice Saveta Sremskog upravnog okruga, održane 28. avgusta 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali za sastanke Sremskog upravnog okruga

Načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović, otvorio je sednicu Saveta i konstatovao da istoj prisustvuju:

Dubravka Kovačević-Subotički – predsednica Opštine Pećinci,

Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija,

Jeknić Radojica – načelnik Opštinske uprave Opštine Irig,

Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica,

Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije,

Dr Nada Zec – Petković – v.d. direktor ZZJZ Sremska Mitrovica,

Petar Viđikant – načelnik Školske uprave za Južno – bački i Sremski okrug – Novi Sad,

Jovan Vukčević – predstavnik Školske uprave za Sremski i Južno – bački okrug.

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika sa V sednice Saveta Upravnog okruga,

2. Informacija o stanju i problematici vodosnabdevanja na teritoriji Sremskog okruga,

3. Informacija Školske uprave za Sremski i Južno – bački okrug o upisu učenika u školsku 2014/2015 godinu, sa osvrtom na moguću problematiku u narednom periodu,

4. Razno.

Tačka 1.

Sve prisutne pozdravio je i sednicu Saveta Okruga otvorio načelnik Sremskog upravnog okruga Ilija Milinović i predložio usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa V sednice Saveta Sremskog upravnog okruga.

Jednoglasno su usvojeni Dnevni red i Zapisnik sa V sednice Saveta Sremskog upravnog okruga.

Tačka 2.

Uvodnu reč o stanju i problematici vodosnabdevanja na teritoriji Sremskog okruga, dao je načelnik Ilija Milinović uz napomenu da je na području Opštine Inđija došlo do zabrane korišćenja vode, a da će prisutne sa nastalim problemom detaljnije i značajnije upoznati Miloš Lukić načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije.

Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije: Proteklih 6 meseci, urađen je presek stanja vodosnabdevanja i osim u vreme poplavnog talasa većih odstupanja u pogledu vodosnabdevanja nije bilo. U složenoj epidemiološkoj situaciji u vreme poplava nije bilo većih problema. U Opštini Pećinci od poplavnog talasa, stanje u vodosnabdevanju se značajno popravilo. U Opštini Šid u selima Morović i Višnjićevo stanje nakon poplava je takođe popravljeno.

Opština Inđija ima hemijski neispravnu vodu zbog uvećane količine nitrita. Od strane nadležnog sanitarnog inspektora, u opštini Inđija zabranjeno je vodosnabdevanje. Trenutno je ubrzan postupak stavljanja u pogon fabrike vode u Inđiji, čime će se prevazići nastala situacija.

Dr Nada Zec – Petković: Zavod za javno zdravlje prati konstantno zdravstveno stanje stanovništva na nivou celog Sremskog okruga. Prate se morbiditet i mortalitet i sa zadovoljstvom mogu reći da nikakvih odstupanja nema, obzirom na pojavu nitrita u vodi u Inđiji. Veoma dobra saradnja je sa opštinom Ruma, a sve bolja sa Gradom Sremska Mitrovica. Praćenje zdravlja stanovništva Sremskog okruga je naš prioritetni zadatak.

Petar Filipović – predsednik Opštine Inđija: smatram da je ishitreno rešenje sanitarne inspekcije, ali da je dobra strana što će se ubrzati stavljanje u pogon fabrike vode. Nema tenzije u Inđiji među stanovništvom, a odmah je reagovano, te su obezbeđene cisterne koje snabdevaju građane vodom.

Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica: želeo bih da znam koliko puta godišnje se kontroliše voda, bunara i javnih česmi?

Miloš Lukić – načelnik Pokrajinske sanitarne inspekcije: bunari i javne česme, odnosno njihovu kontrolu nalaže Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica, a kontrolu bunara i javnih česmi u naseljenim mestima – selima nalažu mesne zajednice. Pošto su u pitanju vode velikih dubina nema opasnosti od epidemiološkog zagađenja. Kontrole ovih voda vrše se 2 puta godišnje.

Tačka 3.

Petar Viđikant – načelnik Školske uprave za Sremski i Južno – bački okrug: moram izraziti sve pohvale u školstvu, kako na nivou Sremskog, tako i na nivou Južno – bačkog okruga, za upis u srednje škole i polganje završnog ispita. Završni ispit u oba okruga urađen je na vrlo visokom nivou. Lokalne samouprave moraju voditi računa o potrebama svoje sredine po pitanju zanimanja. Aktivnosti vezane za uvođenje novih smerova u srednjim školama, a u saglasnosti sa potrebama lokalnih samouprava, moramo početi odmah nakon početka nove školske godine.

Jovan Vukčević – predstavnik Školske uprave: problem je politika upisa, a ne završni ispit, kako je to predstavljeno u medijima. I ove godine je najveća navala bila na medicinsku školu, gimnaziju i ekonomsku školu, ali je činjenica da je 86% dece upisano u srednje škole navedene kao prva ili druga želja.

Dubravka Kovačević-Subotički – predsednica Opštine Pećinci: u Pećincima je pri srednjoj tehničkoj školi otvoren smer industrijski mehaničar, zbog iskazane potrebe za ovim profilom. Zanimanje industrijski mehaničar nije bilo ponuđeno u Informatoru, zbog kašnjenja i mislim da je potpuno opravdano razgovore i proceduru za uvođenje novih smerova otpočeti odmah po početku nove školske godine, kao i da bi se o tome moglo razgovarati na nekoj od narednih sednica Saveta Okruga.

Tomislav Janković – zamenik gradonačelnika Grada Sremska Mitrovica: mišljenja sam da bi do sednice na kojoj će se raspravljati o ovoj tematici trebalo sagledati mogućnosti za uvođenje smera vatrogasni spasilac pri nekoj od srednjih škola

Tačka 4.

Ilija Milinović – načelnik Sremskog upravnog okruga: zahvalio bih svima na izlaganju i zamolio prisutne predsednike opština da poštuju obeležavanje određenih datuma i događaja i daju podršku svojim odlaskom u sredinu koje ih obeležavaju.

Takođe, zbog preporuke Sektora za vanredne situacije, molio bih da se u koliko je moguće od strane svih opština Sremskog okruga obezbede sredstva za kupovinu dodatnih protivgradnih raketa.