Monthly Archives: август 2014


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са VI седнице Савета Сремског управног округа, одржане 28. августа 2014. године, са почетком у 10,00 часова, у сали за састанке Сремског управног округа Начелник Сремског управног округа Илија Милиновић, отворио је седницу Савета и констатовао да истој присуствују: Дубравка Ковачевић-Суботички – председница Општине Пећинци, Петар Филиповић – председник Општине Инђија, Јекнић Радојица – начелник Општинске […]


prob

„ПРОБУ У ЧАСТ“

Благе сунчане падине Фрушке горе, пред широком сремском равницом, изабрао је Милорад Милошевић из Великих Радинаца, као место за подизање новог винограда. То је место здравља и лепоте, простора у потесу „Шуљманска глава“, благодет којој се морате дивити. У таквим околностима, чувајући традицију овог подневља, у славу фрушкогорског виногорја, Милорад Милошевић прави сјајну манифестацију 19. […]


ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са колегијума од 07. августа 2014. године са почетком у 10,00 часова. Колегијуму су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Душанка Нулеши – шеф Одсека Сремског управног округа, Марија Новаковић – начелник покрајинске водопривредне инспекције, Биљана Смиљанић – републички фито санитарни инспектор, Горан Јовелић – републички управни инспектор, Божидар Иванић – републички тржишни инспектор, […]

sednica