ИЗВОД СА САСТАНКА ПРЕДСЕДНИКА СУДОВА ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ СРЕМСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ОД 17. СЕПТЕМБРА 2014. године


Састанку су присуствовали: Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа, Душанка Нулеши – шеф Одсека Сремског управног округа, Зорица Маринковић – Илиески – председница Суда за прекршаје – Оделење у Сремској Митровици, Марија Гмизић – председница Суда за прекршаје – Оделење у Руми, Владан Танасић – начелник Републичке инспекције рада, Ђорђе Рогић – начелник Републичке тржишне инспекције, Сава Ћирић – инспектор Републичке ветеринарске инспекције, Горан Јовелић – Републички управни инспектор, Радослава Рончевић – начелник Републичке туристичке инспекције, Данка Божић – Републички инспектор за алкохол, алкохолна и без алкохолна пића, Биљана Смиљанић – Републички фитосанитарни инспектор, Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције, Марија Новаковић – начелник Покрајинске водне инспекције, Снежана Думанчић – Покрајински инспектрор за заштиту животне средине, Јадранка Грбић – Покрајински шумарски инспектор.
Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа: Отворио је састанак, поздравио све присутне и изразио задовољство због одазивања позиву на овај састанак. Сазивајући овај састанак, имали смо намеру да анализирамо досадашњу сарадњу Суда за прекршаје и инспекцијских служби, а у циљу унапређења сарадње, ефикаснијег рада и бољих резултата.
Марија Гмизић – председница Суда за прекршаје – Оделења у Руми: Изузетно ми је драго што је начелник Округа организовао овакав састанак. Суд за прекршаје – Одељење у Руми, покрива пет општина и то: Руму, Стару Пазову, Ириг, Пећинце и Инђију, те се надлежност овог суда простире на веома великом подручју. По позиву за састанак контактирала сам своје заменике и судије и од истих сам обавештена да је сарадња са инспекцијским службама изузетна, да су захтеви и пријаве коректни, записници такође и да се инспектори одазивају позивима. Желим да оваква сарадња буде још квалитетнија, боља и уколико је могуће на још већем нивоу.
Зорица Маринковић – Илиески – председница Суда за прекршаје – Оделења у Сремској Митровици: Прекршајни суд – Оделења у Сремској Митровици, покрива општине Сремску Митровицу и Шид. Након што је овај састанак заказан, одржала сам колегијум са судијама везано за њихово виђење сарадње са инспекцијским службама. Нови Закон о прекршајима ступио је на снагу 01. марта 2014. године и истим Законом, регулисано је шта захтев за покретање прекршајног поступка мора да садржи. Најчешће захтеви за покретање прекршајног поступка поднети од стране инспекцијских служби не садрже тачку 8. Иницијални акт мора бити уређен, а ја и колеге смо увек спремни за сваку врсту консултације. Апелациони суд инсистира на препису записника, а терет доказивања више није на суду, већ на подносиоцу. Дешава се да су захтеви неуређени, да не садрже тачку 8., што у знатној мери отежава и успорава рад Суда за прекршаје.
Радослава Рончевић – начелник Републичке туристичке инспекције: На подручју Војводине послује између 12.000 и 14.000 хиљада регистрованих угоститељских објеката. То је број регистрованих угоститељских објеката, а не регистрованих је такође огроман број. Током летње сезоне, Туристичка инспекција је имала великих проблема са туристичким агенцијама. Као начелник Туристичке инспекције заједно са два инспектора, радила сам цело лето. Четири инспектора покрива 32. локалне самоуправе и желела бих да нагласим, да само из Прекршајног суда у Сремској Митровици, долазе ургенције, да се захтеви за покретање прекршајног поступка морају урадити у препису. Сремска Митровица и Стара Пазова, имају изузетно велики проблем са бесправним, нелегалним радом. Огроман је број нерегистрованих угоститељских објеката за које које сазнајемо најчешће на основу анонимне пријаве. За бесправни рад Суд за прекршаје изриче казну у просеку у износу од 10.000,00 динара, што директно представља стимуланс да се и даље бесправно ради.
Марија Гмизић – председница Суда за прекршаје – Оделења у Руми: Због огромних проблема везаних за бесправан рад угоститељских објеката, спремни смо да упутимо подршку надлежном министарству да се за подручје Сремског округ, обезбеди туристички инспектор.
Милош Лукић – начелник Покрајинске санитарне инспекције: Изузетно ми је драго да је уприличен овај састанак, јер након оваквих састанака увек је било боље. Ми једни без других не можемо да радимо, а желео бих и у своје лично име и у име својих колега, да вас замолим да уколико доставимо уредне захтеве и обезбедимо све доказе да сагледате да ли је баш неопходно сваки пут позивати инспектора да сведочи. Генералних примедби немам, али свакако да сарадња инспекцијских служби и суда, може бити још боља.
Горан Јовелић – Републички управни инспектор: Управна инспекција нема за сада прекршајних пријава.
Владан Танасић – начелник Републичке инспекције рада: Сарадња је у принципу добра, али бих изнео и чињеницу да је у 2013. години од 150 поднетих захтева за покретање прекршајног поступка од стране ове инспекције било 53 застаре, а што представља једну трећину од укупно поднетих захтева за покретање прекршајног поступка. Придружио бих се ономе што је рекао колега Лукић, да је веома тешко инспектору након годину, годину и по дана да се до детаља сети ситуације – случаја у вези кога је поднета прекршајна пријава, већ остаје само да изјави да остаје при ономе што је констатовано у записнику.
Снежана Думанчић – Покрајински инспектрор за заштиту животне средине: Инспекција заштите животне средине има добру сарадњу и добра искуства са прекршајним судовима, уз напомену да је било застара, али у малом броју.
Марија Новаковић – начелник Покрајинске водне инспекције: Сарадња са Прекршајним судом је коректна и небих имала ништа више да додам.
Сава Ћирић – инспектор Републичке ветеринарске инспекције: Ветеринарска инспекција и Прекршајни суд сарађују коректно, једино је нешто већи број прекида поступака, али ови прекиди су последица немогућности проналажења адресе – пребивалишта лица која тргују стоком. Све остало је у реду.
Зорица Маринковић – Илиески – председница Суда за прекршаје – Оделење у Сремској Митровици: Молила бих Вас, да схватите да на све могуће начине покушавамо да дођемо до адреса, али је то некада просто немогуће.
Биљана Смиљанић – Републички фитосанитарни инспектор: Сарадња Фитосанитарне инспекције и Суда за прекршаје је добра и квалитетна.
Данка Божић – Републички инспектор за алкохол, алкохолна и без алкохолна пића: Слажем се са свим што су моје колеге рекле и не бих имала шта да додам, осим да је сарадња добра, а да свакако може бити још боља.
Ђорђе Рогић – начелник Републичке тржишне инспекције: Тржишна инспекција има IV одељење при свом министарству и ово Одељење је задужено и врши контролу захтева за покретање прекршајног поступка. Нико од Тржишних инспектора нема никаквих примедби на рад Суда за прекршаје. Сарадњу сматрам добром, квалитетном и ефикасном.
Јадранка Грбић – Покрајински шумарски инспектор: Четири године у назад у надлежности ове инспекције, није више контрола промета дрвета, те из тих разлога нема прекршајних пријава. Одређених проблема има код одузимања дрвета, али уз одличну сарадњу, по овом питању, са Судом за прекршаје и честе консултације са судијама, ови проблеми се решавају.
Илија Милиновић – начелник Сремског управног округа: Свима бих се захвалио на конструктивним дискусијама, које ће свакако допринети још бољој сарадњи инспекције и судова за прекршаје. Сматрам да би периодично требало одржавати састанке, како би се ова сарадња унапредила, подигла на већи ниво и повећала ефикасност у раду, како Суда за прекршаје, тако и инспекцијских служби.

 

sastanak3