VII СЕДНИЦА САВЕТА ОКРУГА ОД 17.10.2014. ГОДИНЕ


Седница Савета Сремског управног округа одржана је 17.10.2014. године са почетком у 10 часова.

Седници Савета округа присуствују:

Др Кори Удовички – потпредседница Владе и министар за државну управу и локалну самоуправу са сарадницима,

Бранислав Бугарски – покрајински секретар Секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,

Ђорђе Радиновић – председника Општине Стара Пазова,

Петар Филиповић – председник Општине Инђија,

Слађан Манчић – председник Општине Рума,

Влада Петровић – председник Општине Ириг,

Никола Васић – председник Општине Шид,

Дубравка Ковачевић-Суботички – председница Општине Пећинци,

Тома Јанковић – заменик градоначелника Града Ср. Митровица,

Представници градске управе Града Сремска Митровица,

Представници управа општина,

Представници РРА „Срем“ из Руме.

Седници Савета није присуствовао градоначелник Града Сремска Митровица, због раније уговорених обавеза.

Седницу је отворио и седницом је председавао начелник Округа Илија Милиновић, а на састанку су разматране теме предвиђене Протоколом посете Др Кори Удовички, потпредседнице Владе и министра државне управе и локалне самоуправе и њених сарадника:

1. Законодавне активности Министарства у наредном средњорочном периоду,

2. Размена мишљења око нових правила за ограничавање запошљавања код корисника јавних средстава,

3. Дискусија о проблемима у финансирању и расподели средстава из буџета јединица локалне самоуправе, као и о процесима стратешког планирања и програмског буџетирања у оквиру локалних самоуправа,

4. Планови и пројекти локалних самоуправа – на који начин Министарство у законодавном процесу може помоћи да се послови у јединицама локалне самоуправе лакше и ефикасније обављају.

Тачка 1.

Начелник округа Илија Милиновић, истакао је најважније проблеме везане за функционисање инспекцијских служби, првенствено због смањеног броја инспектора и предложио сагледавање могућности попуњавања упражњених радних места у окружним подручним јединицама. Посебно је наглашено да је недопустиво да Сремски округ нема туристичког инспектора, пољопривредног инспектора, здравственог инспектора итд. Поставио је и питање о могућностима и ефектима оснивања Генералног инспектората и изнео предлог да се окрузи конципирају као средњи ниво власти, преко којих ће ићи комуникација локалних самоуправа са Владом, а Влада би истовремено преко управних округа имала увид и контролисала трошење средстава из Буџета намењених градовима и општинама. У даљем обраћању начелник Милиновић, изложио је проблем везан за смештај инспекцијских служби у канцеларијском простору бившег Општинског тужилаштва у Инђији. У питању је не плаћање рачуна за утрошену електричну енергију од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и покрајинског Секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, због чега ће се доћи у ситуацију да ће се инспектори највероватније наћи на улици.

Начелник Илија Милиновић, изложио је проблем везан за сазивање и одржавање седница Савета, напоменувши да се чланови Савета често не одазивају на позиве тј. не долазе на седнице, већ шаљу заменике, помоћнике или начелнике појединих управа, што у знатној мери отежава рад Савета округа.Такође, истакнута је и веома добра сарадња са Сектором за ванредне ситуације.

 

Тачка 2.

Др Кори Удовички , потпредсница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе, истакла је да је сврха ове посете информисаност и непосредно упознавање са проблемима, сугестијама и предлозима људи који су на терену, који спроводе законе и остале правне акте, који су у надлежности овог министарства. Мора се извршити рационализација јавне управе и доследно поштовати Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору, а да се при томе не угрози нормално функкционисање. Рационализација подразумева претходну прецизну анализу потреба и вишкова запослених, како прерасподела и ново запошљавање не би било на штету функционисање јавне управе и на републичком и на локалном нивоу.

Министарка Удовички, говорила је и о потреби веће децентрализације власти и уређењу односа између републичких и осталих нивоа власти, што ће бити дуготрајан процес. Говорила је о фискалној консолидацији, Закону о локалној самоуправи и комуналној полицији, који ће морати да претрпе одређене измене. Министарка је посебно нагласила промене закона којима се регулише рад државне управе, а које би требало да иду у правцу веће професионализације и ефикасности запослених. Неке измене које су биле хитне су већ урађене. Следи и усвајање Закона о инспекцијском надзору, које ће допринети бољој примени закона, тако да главни циљ инспектора неће бити санкционисање субјеката. Значајне промене претрпеће и Закон о платама, с обзиром да је у пракси преко 100 различитих основица за плате, које морају бити усаглашене и сведене на разуман број, с посебним освртом на вредновање посла који се обавља, а не само и искључиво степена образовања. Решавању ових проблема допринеће израда каталога са јасним описом послова и којефицијентима, како би била избегнута различита тумачења, установљавање платних разреда и платних група. Све ове промене требало би да допринесу смањењу трошкова без нарушеног капацитета управе. Приоритет је попуњавање упражњених радних места стручним лицима, а суштинске измене очекују се увођењем Е-Управе, што би требало да заживи до 2016. године.

Тачка 3.

Бранислав Бугарски , покрајински секретар Секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, сматра да је неопходно заложити се за потпуно другачији приступ локалним самоуправама. Покрајина је направила програм, којим ће се олакшати програмско буџетирање локалним самоуправама. Сматра да се питање заштитника грађана може нпр. решити тако да један заштитник може покривати више општина. Сагласан је да је инспектора мало, готово у свим локалним самоуправама и да то ствара одређене проблеме. Бугарски је истакао и да је за општину Шид од стране Покрајине направљен програм обнове.

Тачка 4.

Присутни председници општина и представници Града Сремска Митровица у свом излагању указали су на проблеме надлежности и резултате које су постигли у свом досадашњем раду. Разговарало се о ефектима рационализације запослених и реорганизације унутар градске, односно општинских управа, уз запажање да је неопходно водити рачуна о стварним потребама, о броју становника и законским решењима. На сугестију министарке Удовички сви председници општина изнели су податке о броју запослених и ангажованих по уговору у својим управама и закључили да није било искакања преко одобрених квота, као и да се вишак запослених не налази у локалним самоуправама, већ у другим сферама – у јавним предузећима. Такође је истакнуто да је немогуће задржати квалитетне кадрове у локалним самоуправама, јер такви кадрови одлазе за бољим и већим платама. Сви председници сагласни су да се све локалне самоуправе не могу стављати у исту раван и да свим општинама не достају кадрови. Значајнији проблеми везани су за инфраструктуру и председник Општине Ириг Влада Петровић, посебно је апострофирао проблем својине, који је не само значајан и велик, него тренутно не решив јер постоји републичка својина, покрајинска својина, својина локалне самоуправе, а све то је велика кочница за инвеститоре и инвестиције.

На састанку је доста времена посвећено проблемима у функционисању привредних предузећа, изградњи инфраструктуре, привлачењу инвестиција, реализованим и планираним пројектима исл.

Генерални утисак присутних на седници Савета, био је задовољство посетом Др Кори Удовички и њених сарадника и извесно је да ће посета унапредити сарадњу локалне и републичке власти, као и ефикасније решавање проблема.

По завршетку седнице Савета Округа Др Кори Удовички, подпредседница Владе и министарка државне управе и локалне самоуправе, присуствовала је представљању и потписивању регионалног пројекта „Заштита реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре, прикупљања, транспорта и пречишћавања отпадних вода у региону Срем“.

 

savet5